Arvioitaessa kestäviä ja viihtyisiä rakennusratkaisuja tulee huomioida rakennusten koko elinkaari

Kun arvioidaan kestäviä rakennusratkaisuja, on tärkeää arvioida suunniteltavien rakennusten koko elinkaarta. Helppohoitoiset ja kestävät ratkaisut ovat sekä taloudellisia että luontoystävällisiä. Monesti rakennusten korjaaminen voi maksaa melkeinpä yhtä paljon tai enemmänkin kuin kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen, joten on järkevintä pyrkiä rakentamaan kerralla mahdollisimman kestäviä rakennuksia, vaikka ne olisivatkin rakennushetkellä hieman kalliimpia kuin edullisemmat vaihtoehdot. Näin rakennuksia ei tarvitse koko ajan korjata, mikä säästää rahaa pitkällä aikavälillä ja lisää kestävien rakennusten edullisuutta tarkasteltaessa niiden koko elinkaarta.

Kivestä kestävyyttä

Erilaiset kivimateriaalit ovat vanhoja rakennusmateriaaleja. Lisäksi ne ovat kestäviä ja monipuolisia materiaaleja, joille on käyttöä monissa erilaisissa rakennusprojekteissa. Usein juuri kivirakennusten elinkaari on pitkä ja tulee pitkässä juoksussa suhteellisen edulliseksi. Hyvin suunniteltu kivirakennus on monin tavoin ylivertainen.

Rakennusratkaisujen viihtyisyys on kaiken A ja O

Suunniteltaessa uusia rakennuksia ja asuinalueita on erittäin tärkeää huomioida asuinalueiden tulevien asukkaiden viihtyisyys. Viihtyisyys auttaa tekemään kestäviä ratkaisuja, sillä viihtyisät asuinalueet lisäävät asukkaiden elämänlaatua ja tekevät asuinalueista haluttuja sekä pidettyjä. Viihtyisyyttä voidaankin pitää asuinalueiden suunnittelussa kaiken A:na ja O:na. Kun asukkaat viihtyvät, ovat he yleensä myös valmiita pitämään asuinalueestaan huolta, mutta jos asuinalue koetaan luotaantyöntävänä alueena, jossa on pakko asua, kun ei muutakaan ole sattunut löytymään, on asuinalueesta huolehtiminen usein heikommalla tasolla. Elleivät asukkaat sitoudu asuinalueeseensa, eivät he yleensä jaksa myöskään nähdä vaivaa sen eteen.

Viihtyisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi viheralueilla. Jos alueella asuu lapsia, ovat turvalliset leikkialueet erityisen tarpeen. Ne auttavat lapsiperheitä viihtymään alueella ja tarjoamaan lapsille virikkeitä. Viihtyisyyden lisäämiseen voidaan käyttää myös tiettyjä kivirakenteita, joiden avulla voidaan luoda esimerkiksi miellyttäviä pihakivetyksiä tai polkuja, joita pitkin alueelta toiselle pääsee näppärästi kävelemään.

Turvallisuus on tärkeä osa viihtyisyyttä. Kun ihmiset kokevat olevansa turvassa, voivat he myös kokea viihtymisen elämyksiä. Esimerkiksi ajoteiden ylityspaikoista tulisi luoda mahdollisimman turvallisia, samoin kuin leikkivälineistäkin. Pimeällä riittävä valaistus luo turvallisuuden tunnetta ja auttaa näkemään pimeässä mahdollisesti piilevät vaaranpaikat.

Rakennussuunnittelulla on tärkeä osa ihmisten viihtyisyyden lisääjänä ja alalla tehdäänkin kovasti töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhä enenevässä määrin käytetään myös osallistavaa suunnitteluotetta, jossa asuinalueiden tulevat ja nykyiset asukkaat pääsevät mukaan suunnittelu- ja toteutusprosessiin, sillä kukapa muu tietäisi paremmin, millaisia tarpeita ja toiveita tulevaan asuinalueeseen liittyy, kuin sen tulevat asukkaat? Tulevilta asukkailta suunnittelijat voivat saada ensikäden tietoa näistä toiveista ja tarpeista ja taas tulevat asukkaat voivat saada ideoilleen tukea suunnittelun ammattilaisilta.