Kivirakentamisella kestävyyttä

Oman kodin rakentaminen on monen suomalaisen yksi suurimmista haaveista. Suomessa koti joutuu monen haasteen eteen, alkaen kovin vaihtelevasta ilmastosta. Tästä syystä onkin tärkeää rakentaa mahdollisimman kestäviä koteja.

Vaikka hieman vähemmän kestävän kodin saisikin pystyyn jonkin verran edullisemmin, on kuitenkin tärkeää suosia mahdollisimman kestäviä ratkaisuja. Tämä on niin ympäristöystävällinen kuin taloudellinen valinta! Kivirakentaminen on osoittautunut erityisen kestäväksi valinnaksi. Kerromme tässä artikkelissa miksi ja esittelemme samalla kivirakentamisen monet hyvät puolet.

Kivipohjaisten materiaalien avulla kestävään rakentamiseen

Kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat monin tavoin ympäristöystävällinen valinta ja niitä voidaankin käyttää kestävän rakennuttamisen ja rakentamisen perustana. Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja ovat harkot, tiilet sekä betoni. Ne soveltuvat kaikenlaiseen rakentamiseen sekä niin omatoimirakentamiseen kuin ammattimaiseen rakentamiseenkin.

Betonia käytetään maailmalla rakentamiseen runsaasti, itse asiassa se on kaikista käytetyin rakennusmateriaali. Betonia voidaan käyttää niin valmisbetonina, betonituotteina kuin -elementteinäkin. Tiesitkö, että eräs maailman vanhimmista sekä käytetyimmistä rakennusmateriaaleista on poltettu tiili? Jopa yli 5 000 vuotta sitten rakennettiin tiilirakennuksia, joten tiilellä on pitkät perinteet luotettuna rakennusmateriaalina.

Kivirakentamisessa korostuu helppo suunniteltavuus sekä toteutus

Käytettäessä kiveä rakennusmateriaalina hyödytään tästä sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa monin tavoin. Kivirakentamiseen on onnistuttu luomaan erilaisia työkaluja, joita on helppo käyttää. Myös suunnitteluvaihetta varten on luotu hyviä työkaluja, jotka helpottavat suunnittelua ja tuovat siihen uusia ulottuvuuksia selkeiden työohjeiden mukana. Tämä auttaa urakoitsijoita ja suunnittelijoita tavoittelemaan toivottua lopputulosta, joka huokuu laadukkuutta.

Kivimateriaalit soveltuvat erilaisiin tarpeisiin

Kivimateriaalien etuna on se, että ne soveltuvat hyvin erilaisiin ja monenlaisiin tarpeisiin. Betonia voidaan käyttää esimerkiksi rakennusten julkisivujen sekä runkojen valmistamiseen. Siitä voidaan rakentaa myös teitä, patoja sekä siltoja, minkä lisäksi se soveltuu myös monien muiden infrarakenteiden rakentamiseen. Betonista voidaan tehdä myös muun muassa putkia, pihakiviä sekä harkkoja ja taipuupa betoni jopa taiteeksi. Kyseessä onkin vanha tuote, joka soveltuu hyvin monenlaisiin uusiin ja moderneihin tarpeisiin. Eräs betonin hyvistä ominaisuuksista on se, että materiaali tarjoaa suojaa radioaktiiviselta säteilyltä.

Myös tiili on erityisen kestävä sekä monipuolinen rakennusmateriaali, jota käytetään esimerkiksi kerrostalojen julkisivuissa. Tiili on rakennusmateriaalina äänieristävä sekä kaunis materiaali, joka soveltuu myös esimerkiksi väliseinien materiaaliksi, samoin kuin tulisijojen ja savupiippujenkin.

Harkkoja puolestaan käytetään rakennettaessa pientaloja, minkä lisäksi niitä voidaan käyttää perustuksissa sekä esimerkiksi kellarikerroksissa sellaisissakin rakennuksissa, jotka muutoin rakennetaan muista materiaaleista.

Kivitaloja arvostetaan

Sen lisäksi, että kivitalot ovat kestäviä, ovat ne myös arvostettuja. Ehkäpä juuri kivitalojen kestävyys sekä arvokkuutta huokuva ulkonäkö ovat tärkeä osa niiden arvostusta. Kivirakennuksista tuleekin helposti oleellinen osa turvallista ja viihtyisää ympäristöä, josta voidaan suunnitella kestävyyden lisäksi myös erityisen hyvin toimiva elinympäristö asukkailleen.

Ympäristöbetonituotteita käytetään paljon luotaessa monimuotoisesti rakennettua ympäristöä. Esimerkiksi pihojen tai kulkuväylien pinnoittamiseen voidaan käyttää tällaisia tuotteita, jotka lisäävät pihojen viihtyisyyttä ja käyttökelpoisuutta. Tarjolla on myös ympäristöbetonituotteita, jotka soveltuvat pihojen kalustamiseen. Ympäristötuotteet voivat auttaa jopa helpottamaan näkövammaisten sekä liikuntarajoitteisten liikkumista, joten hyvällä syyllä voidaan sanoa, että kivituotteista on moneksi.

Vaikka kivitaloja arvostetaan ja tämä arvostus näkyy usein niiden hintalapussa, on kivirakentaminen kuitenkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaikista edullisin vaihtoehto. Kun rakennukset kestävät hyvin suomalaisia ilmasto-olosuhteita ja toimivat ympäristötehokkaasti, on niiden ylläpitäminen monia muita ratkaisuja edullisempaa. Tämän lisäksi kivirakennuksissa korostuu terveellisyys, turvallisuus, muuntojoustavuus, viihtyisyys sekä helppohoitoisuus.

Arvioitaessa rakennusten kokonaiskustannuksia onkin tärkeää huomioida rakennuksen koko elinkaari eikä pelkkiä rakennuskustannuksia, jotka ovat vain pieni osa rakennuksen elinkaarensa aikana vaatimista kustannuksista.